Dansk
English
Deutsch

MENNESKERET

 

Menneskeretlig argumentation er central i arbejdet som forsvarsadvokat; den sikrer de rettigheder, du har som sigtet, varetægtsfængslet, tiltalt eller som afsoner. Det er også forsvarsadvokatens opgave at tilse, at disse rettigheder respekteres samt at fremme de hensyn der ligger bag menneskerettighederne i klientens interesse. Rettigheder er beskyttet i Grundloven og Retsplejeloven, men også i de europæiske og internationale konventioner, som Danmark er medunderskriver af. Disse konventioner har ofte et højere beskyttelsesniveau, end de danske love – og Danmark er bundet af dem. Et indgående kendskab til dem, er derfor en fordel som dansk forsvarsadvokat.

Den erfaring jeg besidder fra mit internationale arbejde, og det sammenligningsgrundlag på tværs af samfund jeg har, er med til at sikre, at de menneskeretlige argumenter fremføres med gennemslagskraft for mine klienter, uanset om sagen er af strafferetlig eller politisk karakter. I asylsager og udvisningssager, som jeg fører for de danske domstole og i Flygtningenævnet, er det nødvendigt at kunne lave landeanalyser, som indeholder trusselsvurderinger, der peger på de farer der er for klienten ved at blive sendt tilbage. Derfor er er mine baggrund i internationale relationer, og i FN og EU central i forsvaret for klienter. 

Jeg repræsenterer klienter i sager om alle menneskerettigheder; i alle de klassiske grundrettigheder. Religionsfrihed. Personlig sikkerhed. Retten til retfærdig rettergang. Ytringsfrihed. Foreningsfrihed. Forsamlingsfrihed samt respekt for privatlivet og familielivet.  Mit internationale netværk er fintmasket og jeg vil kunne søge støtte til vores sag gennem mine kontakter i de internationale organisationer, som FN, EU, OECD, OSCE.


KARRIERE

Fra 2005 til 2007 var jeg ansat i FN’s Højkommissariat for Menneskerettigheder, som Associate Expert; geografisk ansvarlig for Asien og Stillehavet, tematisk ansvarlig for Økonomiske, Sociale og Kulturelle Rettigheder, minoritetsrettigheder, HIV-AIDS rettigheder, anti-terror initiativer og menneskerettighedsinformations systemer. Missioner til bl.a. Indien, Bolivia, Kina, Mongoliet, Egypten og Australien.

Udstationeret i Malawi i 2004 som Human Rights Officer for Institut for Menneskerettigheder. Under udstationeringen lykkedes det mig bl.a. at få Menneskerettigheder indskrevet i Den Malawianske Grundlov. Jeg distribuerede alle relevante menneskerettighedskonventioner og litteratur til landets domstole, materiale som ikke tidl. havde været tilgængeligt. Dommerne tilbagerapporterede, at de herefter begyndte at anvende dette materiale i deres domsafsigelser, hvorved befolkningens beskyttelse og nydelse af menneskerettigheder blev løftet.

Jeg arbejdede i Malawi for at udbrede de internationale civile og politiske rettigheder, bl.a. ved at sikre ngo’er og civilsamfundets stemme over for den malawianske stat og gennem en arrangering og afholdelse af en international konference, der kunne løfte vidensniveauet for centraladministrationen, politiet og militæret.

Jeg var politisk rådgiver for Generalsekretæren i IRCT i 2007, hvor jeg arbejdede for torturofres rettigheder og fremmelse af retsopgør mod torturbødler i hele verden. Sideløbende med sit arbejde som forsvarsadvokat, har jeg været bestyrelsesmedlem i The International Commission of Jurists, siden 2007.

 

SPECIALER

Statskundskabsspeciale, Master of International Relations, M.I.R.,

"Placeringen af Menneskerettigheder i udenrigspolitikken", Bond University, Australien, 2001 ".

 

FORFATTER TIL ARTIKLERNE

Implementering af menneskerettigheder i FN, Den Store Danske Encyklopædi, 2006

FN’s Højkommissariat for Menneskerettigheder, UNOHCHR, Den Store Danske Encyklopædi, 2006

Den Malawianske Kabale, Institut for Menneskerettigheder, 2005.

“Nævningenmandsland”, kronik, Politiken, marts 2014.