Dansk
English
Deutsch

....

Foredrag & Undervisning 

 

Sideløbende med min professionelle karriere har jeg undervist, både gennem mine stillinger og som manuduktør og eksaminator på Københavns Universitet. I Malawi underviste jeg Ombudsmandens Kontor om menneskeretsvenlig sagsbehandling; jeg afholder hvert år studieture for danske journalister til min tidligere arbejdsplads FN i Genève, og har været gæsteforelæser ved menneskerettighedskonferencer mange steder i verden, bl.a. i Armenien og Tadsjikistan. 

Du er altid velkommen til at kontakte mig, såfremt du selv, din organisation eller virksomhed ønsker et foredrag om strafferetlige, menneskeretlige eller internationale spørgsmål af juridisk, politisk eller diplomatisk karakter.

..

SPEECHES & LECTURES

 

Alongside my professional career, I have given lectures both through my various positions as well as a teacher and examiner at the University of Copenhagen. In Malawi, I gave lectures in human rights proper casework[JL1]  at the Ombudsman’s Office. Every year I arrange study tours for Danish journalists to my former workplace, the UN in Geneva, and I have been a guest speaker at human rights conferences many places around the world such as Armenia and Tajikistan.

..

Vorträge & Unterricht

 Neben meiner professionellen Karriere habe ich während meiner Anstellung und als Lehrer und Examinator an der Universität Kopenhagen unterrichtet. Weiterhin habe ich die Kanzlei des Ombudsmanns in Malawi in menschenrechtsgemäße Sachbearbeitung unterrichtet. Jedes Jahr veranstalte ich Studienreisen für dänische Journalisten an meinen ehemaligen Arbeitsplatz bei der UN nach Genf und war außerdem Gastredner bei diversen Menschenrechtskonferenzen an verschiedenen Orten der Welt, u.a. in Armenien und Tadschikistan.

Sollten Sie selbst, Ihre Organisation oder Ihr Unternehmen an einem Vortrag über strafrechtliche, menschenrechtliche oder internationale Fragen von juristischem, politischem oder diplomatischem Charakter interessiert sein, dann kontaktieren Sie mich gerne.

..

conférences & enseignement

Parallèlement à ma carrière professionnelle, j’ai donné des conférences dans le cadre de mes différents postes et en tant que maître de conférence externe à l’université de Copenhague. Au Malawi, j’ai donné des cours sur le traitement des dossiers dans le respect des droits de l’Homme au bureau du médiateur. Chaque année, j’organise des voyages d’études pour des journalistes danois aux Nations Unies, à Genève, mon ancien lieu de travail, et on m’a invité à intervenir dans le cadre de conférences consacrées aux droits de l’Homme dans de nombreux endroits du monde, notamment en Arménie et au Tadjikistan. 

N’hésitez pas à me contacter si vous, votre organisation ou vos sociétés souhaitez que je présente une conférence sur le doit pénal, celui des droits de l’Homme ou sur des questions internationales de nature juridique, politique ou diplomatique.

....